Techniek maakt de toekomst

Onder het motto ‘Techniek maakt de toekomst’ zetten alle 25 vmbo en de 3 mbo scholen  in Friesland er gezamenlijk met de Friese  ondernemers en overheden de schouders onder om in de toekomst over voldoende technisch opgeleid personeel in Friesland te beschikken.

Hiertoe is een driejarig programma (2012-2015) ontwikkeld voor scholen en bedrijven om de instroom van techniek- leerlingen op de scholen en de arbeidsmarkt te vergroten;

Technisch BeroepsOnderwijs in Friesland (TBOF).

Schermafbeelding 2013-10-09 om 15.45.00